-->

Direct op de tank laden met een laadkegel

Na het openen van het deksel van de tank kan ook direct met een laadkegel/-slurf op de tank zelf worden geladen door deze op de opening te zetten.

Laadkegels hebben over het algemeen zelf een afzuiging en een automatische afslag. Het computergestuurde systeem van de Sardana kan ook voor onderdruk in de tank zorgen en aflezen, wanneer de tank vol is.

Een unieke, minder vervuilende en snellere manier van laden kan tegenwoordig aan boord van de Sardana. De Sardana is hierop aangepast en tegenwoordig kan er met de laadkegel via een centraal laadpunt in één keer worden geladen, zonder te moeten stoppen en het schip te verhalen. Via de computergestuurde ringleiding komt vanaf het centrale laadpunt de poederstof in alle ladingtanks terecht. Deze nieuwe manier van laden is schoner, geeft tijdwinst en minder werk. De snelheid van het laden kan tot ruim 250 ton per uur oplopen, mits de installatie op de wal zo snel product kan leveren.

Andere schepen beladen vanaf de Sardana
Om ook andere schepen snel en schoon te laden, is directe overslag van de lading mogelijk vanuit de laadslurf via het centrale laadpunt naar een minder geavanceerd schip, of een te hoog zeeschip. Eventueel voorladen geeft tijdwinst om bij aankomst van het betreffende schip in pakweg tweeëneenhalf uur 1.600 ton over te slaan.