-->

Trein

Het laden vanuit treinen met silo wagons werkt op dezelfde manier als met silo vrachtauto’s.

Na aansluiting op één of meerdere laadpunten lost de trein de poederstof via de centrale laadleiding naar de juiste tank. Als er geen compressor aanwezig is op de treinwagon, kan er perslucht vanaf het schip aangevoerd worden.

Andersom kan het schip, bij het eventueel lossen in treinwagons, de overtollige stoffige lucht innemen om het te filteren, mocht de wagon daar zelf geen voorziening voor hebben.